Chất lượng

 

 

Mỗi sản phẩm của Teison cần phải vượt qua 12 bài kiểm tra trong tối đa 48 giờ trước khi xuất xưởng.

 

Teison có một nhà máy hiện đại đã đạt chứng nhận hoàn chỉnh ISO9001/14001/45001.

 

 

Chúng tôi có một hệ thống truy xuất nguồn gốc hoàn chỉnh có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm từ mọi bước.

 

 

Hệ thống chi nhánh lắp đặt

Xem tất cả
Lên đầu trang