Giải pháp sạc di động

TUV

Các sản phẩm của chúng tôi đã vượt qua bài kiểm tra hoàn chỉnh của TUV Rheinland IEC62752 và IEC 61000, đồng thời vượt qua bài kiểm tra mức độ bảo vệ IP65 theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của phòng thí nghiệm.

Thiết kế

Để thích ứng với môi trường sử dụng phức tạp, các sản phẩm sạc di động của Taisheng đặt mức bảo vệ cao nhất và độ bền tốt nhất làm mục tiêu ngay từ khâu thiết kế.

Sự an toàn

Với mức độ an toàn hàng đầu trong ngành, giám sát nhiệt độ, dòng điện và điện áp theo thời gian thực, bạn cũng có thể điều khiển thủ công, chọn độc lập dòng điện đầu ra tối đa.

 

 

Hệ thống chi nhánh lắp đặt

Xem tất cả
Lên đầu trang